Ukázková zkouška z místopisu

1) Cenové orgány mohou stanovit

  • u stejného zboží maximální cenu

  • u stejného zboží minimální cenu

  • u stejného zboží souběžně maximální a minimální cenu

  • Zatím přeskočit Vyhodnotit zkoušku

    Na vypracování zbývá 90 minut.


Komentáře