Ukázková zkouška z místopisu

1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, upravuje

  • podmínky živnostenského podnikání a kontrolu nad jejich dodržováním

  • organizační strukturu a působnost živnostenských úřadů, jakož i podmínky živnostenského oprávnění

  • soustavu živnostenských úřadů a jejich působnost, podmínky živnostenského podnikání a kontrolu dodržování právních předpisů

  • Zatím přeskočit Vyhodnotit zkoušku

    Na vypracování zbývá 90 minut.


Komentáře