Obsluha taxametru Semitron P6L

Simulace obsahuje nejpodstatnější funkce taxametru. Ovládat přístroj můžete klávesami 1, 2, 3, 4 na klávesnici počítače. Zkuste stisknout tlačítko 4, zobrazí se menu taxametru s dnešním datem.


Součástí testů z místopisu je i praktická zkouška z ovládání taxametru. V této aplikaci si můžete ovládání taxametru Semitron P6L vyzkoušet. Najdete tu všechny otázky i s návodem.

Kompletní návod k obsluze tohoto typu taxametru najdete na stránkách http://www.iveka.cz. Oficiální otázky z obsluhy taxametru najdete na stránkách magistrátu, stejně jako všechny přípustné modely taxametrů ke zkoušce.

1) Proveďte přechod ze stavu ,,volno“ do stavu ,,privát“ a zpět a popište související úkony s označením vozidla.

Přechod ze stavu „volný“ do stavu „privát“:

 1. Zkontrolujete, že je taxametr ve stavu „volno“, tj. na taxametru svítí nápis „volný“ a písmeno F jako „free“.
 2. Stiskněte 1 2 1 pro ukončení směny. 
 3. Na displeji se objeví „End“ a vytiskne se report směny.
 4. Jste ve stavu privát, na taxametru nic nesvítí. Odstrojte auto, obzvlášť musíte sundat svítilnu taxi a označení připomínající taxi.

Přechod ze stavu „privát“ do stavu „volný“:

 1. Ve stavu privát se nacházíte, pokud na taxametru nic nesvítí.
 2. Pro přechod do stavu volný stisknete 1.
 3. (Pomocí tlačítek 1 a 2 můžete nastavit ID řidiče.)
 4. Potvrďte tlačítkem 4.

2) Proveďte (případně popište) korekci času o 1 minutu zpět.

Korekce času lze u tohoto taxametru provádět pouze jednou týdně, maximálně o 2 minuty.

 1. Stiskněte několikrát 4, dokud se neobjeví nápis „cALEnd“.
 2. Stiskněte 3. Pokud se objeví nápis „Abort“, nelze už tento týden korekci provést.
 3. Zobrazí se aktuální čas.
 4. Tlačítky 1 a 2 upravíte čas. 1 přidá minutu, 2 odebere minutu.
 5. Tlačítkem 4 potvrďte. Zobrazí se „SAvE“.

3) Vytiskněte/zobrazte kontrolní součet taxametru.

 1. Stiskněte několikrát 4, dokud se neobjeví nápis „rEPort“.
 2. Stiskněte několikrát 3, až naleznete číslo 7.
 3. Stiskem tlačítka 2 se vytiskne kontrola taxametru, která obsahuje kontrolní součet.

4) Vytiskněte nastavení sazeb v taxametru.

 1. Stiskněte několikrát 4, dokud se neobjeví nápis „rEPort“.
 2. Stiskněte několikrát 3, až naleznete číslo 7.
 3. Stiskem tlačítka 2 se vytiskne kontrola taxametru, která obsahuje nastavení sazeb.

5) Vytiskněte kopii stvrzenky z poslední jízdy.

 1. Držte 3, dokud se na displeji neobjeví „duPLicAtE“ a nevytiskne se kopie účtenky.
 2. Účtenku podepište a vepište místo nakládky a vykládky.

6) Vytiskněte nastavení parametrů (konstant) taxametru.

 1. Stiskněte několikrát 4, dokud se neobjeví nápis „rEPort“.
 2. Stiskněte několikrát 3, až naleznete číslo 7.
 3. Stiskem tlačítka 2 se vytiskne kontrola taxametru, která obsahuje konstanty.

7) Vytiskněte průběžnou (částečnou) uzávěrku taxametru.

 1. Stiskněte několikrát 4, dokud se neobjeví nápis „rEPort“.
 2. Stiskněte několikrát 3, až naleznete číslo 1.
 3. Stiskem tlačítka 2 se vytiskne průběžná uzávěrka.

8) Předveďte poskytnutí jízdy od Hlavního nádraží v Praze do CENTRA BABYLON v Liberci.*

 1. Vyberte správnou sazbu podle ceníku. Tj nejdříve v Praze sazba číslo 1, poté sazba číslo 2 – mimo Prahu bez návratu.
 2. V režimu „volný“ stiskněte jednou 2 (vyberete tak sazbu číslo 1). Číslo sazby se zobrazuje v malém poli v levé části taxametru.
 3. Stiskem 1 zahájíte jízdu. Jede se.
 4. Na hranici Prahy stiskněte jednou 2. Sazba se změní na 2. Jede se dál.
 5. Stiskem 1 ukončíte jízdu.
 6. Opětovným stiskem 1 vytisknete účtenku. Podepište ji, vepište místo nakládky a vykládky, a schovejte si ji, je pro vás.
 7. (dlouhým stiskem 3 můžete vytisknout účet pro zákazníka, nezapomeňte podepsat a vepsat místo nakládky a vykládky)
 8. Jelikož nemáte oprávnění nabírat zákazníky v Liberci, přejděte do stavu „privát“, odstrojte taxi a vraťte se do Prahy.

9) Předveďte poskytnutí jízdy z Václavského náměstí do Průhonic a zpět do Kloboukovy ulice.*

 1. Vyberte správnou sazbu podle ceníku. Tj nejdříve v Praze sazba číslo 1, poté sazba číslo 3 – mimo Prahu s návratem, nakonec opět 1 – po Praze.
 2. V režimu „volný“ stiskněte jednou 2 (vyberete tak sazbu číslo 1). Číslo sazby se zobrazuje v malém poli v levé části taxametru.
 3. Stiskem 1 zahájíte jízdu. Jede se.
 4. Až opustíte Prahu, stiskněte dvakrát 2. Sazba se změní na č. 3. Jede se dál.
 5. V Průhonicích se otočíme a jedeme zpět. Při příjezdu do Prahy stiskněte dvakrát 2. Sazba se změní opět na 1. Jede se dál.
 6. Přijedete do Kloboukovy ulice. Stiskem 1 ukončíte jízdu.
 7. Opětovným stiskem 1 vytisknete účtenku. Podepište ji, vepište místo nakládky a vykládky, a schovejte si ji, je pro vás.
 8. (dlouhým stiskem 3 můžete vytisknout účet pro zákazníka, nezapomeňte podepsat a vepsat místo nakládky a vykládky)

10) Předveďte poskytnutí jízdy letiště Václava Havla k Hotelu HILTON (jízda je objednána přes radiodispečink).*

 1. Vyberte správnou sazbu podle ceníku. Tj sazba číslo 4 – přes radiodispečink.
 2. V režimu „volný“ stiskněte čtyřikrát 2 (vyberete tak sazbu číslo 4). Číslo sazby se zobrazuje v malém poli v levé části taxametru.
 3. Stiskem 1 zahájíte jízdu. Jede se.
 4. Stiskem 1 ukončíte jízdu.
 5. Opětovným stiskem 1 vytisknete účtenku. Podepište ji, vepište místo nakládky a vykládky, a schovejte si ji, je pro vás.
 6. (dlouhým stiskem 3 můžete vytisknout účet pro zákazníka, nezapomeňte podepsat a vepsat místo nakládky a vykládky)

11) Předveďte poskytnutí jízdy od Národního divadla na Pražský Hrad.*

 1. Vyberte správnou sazbu podle ceníku. Tj sazba číslo 1 – po Praze.
 2. V režimu „volný“ stiskněte jednou 2 (vyberete tak sazbu číslo 1). Číslo sazby se zobrazuje v malém poli v levé části taxametru.
 3. Stiskem 1 zahájíte jízdu. Jede se.
 4. Stiskem 1 ukončíte jízdu.
 5. Opětovným stiskem 1 vytisknete účtenku. Podepište ji, vepište místo nakládky a vykládky, a schovejte si ji, je pro vás.
 6. (dlouhým stiskem 3 můžete vytisknout účet pro zákazníka, nezapomeňte podepsat a vepsat místo nakládky a vykládky)

*Řídíte se tímto ceníkem:

Č. sazby Určující podmínky Nástup Jízdné Kč/km Čekání Kč/min
1 Jízda po území Prahy  40 28 6
Jízda mimo území Prahy (bez návratu do Prahy)  50 40
Jízda mimo území Prahy (s návratem do Prahy)  30 20
Jízda přes radiodispečink  30 25

Komentáře